Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zachowek -Jak pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku,sposoby obliczania.

Co to jest zachowek? Zgodnie z art. 991 k.c. zachowek jest roszczeniem pieniężnym przysługującym zstępnym (dzieciom, wnukom etc.), małżonkowi oraz rodzicom zmarłego, którzy byliby powołani do spadku z mocy przepisów ustawowych, jeżeli nie otrzymali należnej im spłaty w postaci powołania … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarze

SĄDOWY DZIAŁ SPADKU

Spadkobiercy, którzy uzyskali potwierdzenie swoich praw do spadku w formie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, stają przed problemem związanym z tym, jak podzielić się nabytym spadkiem, a więc jak znieść współwłasność majątku spadkowego. Podział … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 komentarze

Zapis windykacyjny a zapis zwykły

Zapis testamentowy zwykły to takie rozrządzenie, na podstawie którego spadkodawca może nałożyć na spadkobiercę obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej przez spadkodawcę osoby. Obowiązek ten może być nałożony zarówno na spadkobiercę testamentowego, jak i spadkobiercę ustawowego, a nawet … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarze

DZIAŁ SPADKU A DAROWIZNY

Zgodnie z art. 1039 kodeksu cywilnego:  „Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową (majątek spadkowy) otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

UMOWNY DZIAŁ SPADKU

Spadkobiercy, którzy uzyskali potwierdzenie swoich praw do spadku w formie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, stają przed problemem związanym z tym, jak podzielić się nabytym spadkiem, a więc jak znieść współwłasność majątku spadkowego. Podział … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spadkobierca małoletni-co zrobić, gdy dziedziczy niepełnoletnie dziecko?

Tak jak mogli Państwo przeczytać w artykule http://www.spadkowepostepowanie.pl/blog/2012/11/02/jak-zlozyc-oswiadczenie-o-przyjeciu-lub-odrzuceniu-spadku/ każdy spadkobierca może spadek przyjąć lub go odrzucić. Przepisy prawa cywilnego przewidują również określone skutki na wypadek, gdyby oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie zostało złożone przez spadkobiercę w terminie 6 … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 80 komentarzy

Dziedziczenie ustawowe-zasady

Z chwilą śmierci osoby, należącej do kręgu naszej najbliższej rodziny, niejednokrotnie stajemy przed trudnymi pytaniami dotyczącymi, tego kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym. Pytanie to pojawia się zwłaszcza, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie żadnego testamentu. Zasady dziedziczenia … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 14 komentarzy

Jakie dokumenty są potrzebne do stwierdzenia nabycia spadku

Niezależnie od tego jaką drogę wybierzemy musimy postarać się o odpis aktu zgonu osoby po której dziedziczymy,  odpis naszego aktu urodzenia oraz aktów urodzenia pozostałych spadkobierców, a przypadku gdy wśród spadkobierców są kobiety zamężne potrzebne będą również ich akty małżeństwa.  … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 6 komentarzy

Jak złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może przyjąć spadek lub go odrzucić. W drugim przypadku zostanie wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył jego otwarcia. W sytuacji, w której spadkobierca zdecyduję się spadek przyjąć będzie miał do wyboru dwa … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 6 komentarzy

Stwierdzenie nabycia spadku

W myśl polskiego prawa w momencie śmierci każdej osoby fizycznej następuje tzw. otwarcie spadku. Powyższy termin oznacza, iż majątkowe prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jednego lub kilku spadkobierców, stosowanie do postanowień kodeksu cywilnego. Przejście praw … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj