DZIAŁ SPADKU A DAROWIZNY

Zgodnie z art. 1039 kodeksu cywilnego:  „Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową (majątek spadkowy) otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.” . Oznacza to, że zgodnie z ogólną zasadą, w toku postępowania o podział majątku spadkowego spadkobiercy ustawowi obowiązani są przy ustaleniu sposobu podziału majątku spadkowego uwzględnić darowizny oraz zapisy windykacyjne, jakie otrzymali od spadkodawcy. Tak więc można dość generalnie stwierdzić, że ci spadkobiercy, którzy otrzymali od spadkodawcy darowiznę lub zapis windykacyjny otrzymają w wyniku podziału pozostałego majątku spadkowego odpowiednio mniejszą część od tych spadkobierców, którzy takiej darowizny lub zapisu nie otrzymali. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się bowiem w ten sposób, że wartość darowizn podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny podlegającej zaliczeniu. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku.

Jeżeli jednak wartość darowizny podlegającej, zgodnie z powyższymi zasadami, zaliczeniu na schedę spadkową, przewyższa wartość tej schedy, spadkobierca, który ją otrzymał nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki. W takim wypadku nie uwzględnia się przy dokonywanym dziale spadku ani darowizny, ani spadkobiercy zobowiązanego do jej zaliczenia. Jednocześnie zaliczeniu na schedę spadkową nie podlegają drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte, a więc takie prezenty czynione przez spadkodawcę, które możemy uznać za zwyczajowe, biorąc pod uwagę także status materialny spadkodawcy.  Może się również okazać, że darowizna uczyniona
przez spadkodawcę przez śmiercią stanowi cały lub prawie cały jego majątek. Wówczas z uwagi na faktyczny brak majątku spadkowego, który miałby być przedmiotem działu, zasada zaliczania darowizn i zapisów windykacyjnych nie znajdzie praktycznego zastosowania. Należy także pamiętać, że ogólna zasada zaliczania darowizn oraz zapisów windykacyjnych na schedę spadkową przy jej podziale jest ograniczona, bowiem spadkodawca może postanowić, dokonując darowizny lub czyniąc w testamencie zapis windykacyjny, iż będą one zwolnione z obowiązku takiego zaliczenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *