UMOWNY DZIAŁ SPADKU

Spadkobiercy, którzy uzyskali potwierdzenie swoich praw do spadku w formie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, stają przed problemem związanym z tym, jak podzielić się nabytym spadkiem, a więc jak znieść współwłasność majątku spadkowego. Podział taki może nastąpić w formie umownego lub sądowego działu spadku. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, a wybór właściwej drogi zależy w dużej mierze od okoliczności danego przypadku, a także od tego, czy pomiędzy spadkobiercami istnieje zgoda co do sposobu podziału majątku spadkowego.

Umowa o dział spadku może dotyczyć całego spadku lub też tylko części spadku i pozostawia spadkobiercom dowolność co do tego jak podzielą się majątkiem. Trzeba pamiętać, ze umowa o dział spadku będzie wymagała formy aktu notarialnego zawsze, gdy do spadku wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego. Jeśli więc spadkobiercom zależy na czasie i jednocześnie pozostają zgodni, co do tego kto ma otrzymać określone przedmioty należące do spadku, na pewno warto wybrać się do notariusza, aby ten sporządził umowę, którą następnie podpiszą spadkobiercy w jego obecności.

Umowa powinna szczegółowo regulować kwestie związane ze spłatami na rzecz tych spadkobierców, którzy nie otrzymują na własność przedmiotów spadkowych lub te przez nich otrzymane przedstawiają niższą wartość niż pozostałe przyznane pozostałym spadkobiercom. Możemy też mieć do czynienia z formą podziału, która przewiduje przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu lub niektórym spadkobiercom. Pozostali spadkobiercy otrzymają wówczas stosowne spłaty pieniężne. Ponadto spadkobiercy mogą ustalić, że każdy otrzyma określony przedmiot spadkowy i nie będą czynić na swoją rzecz żadnych dodatkowych spłat. Oczywiście formy podziału fizycznego spadku, o których mowa powyżej, niekiedy pozostają niemożliwe z różnych przyczyn lub też mniej korzystne dla spadkobierców, którzy mogą się wówczas zdecydować na tzw. podział cywilny, który polega na spieniężeniu całego majątku spadkowego, a następnie podzieleniu się uzyskaną w ten sposób gotówką.   Ponadto umowa o dział spadku może również zawierać inne ważne postanowienia, takie jak np. zaliczenie darowizn otrzymanych od spadkobiercy za jego życia, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w kodeksie cywilnym.

Bardzo ważną zasadą przy dziale spadku, która dotyczy tego zarówno umownego, jaki i sądowego, jest to, że jego przedmiotem są tylko i wyłącznie aktywa spadku, dział nie obejmuje zaś długów spadkowych. Gdy nie ma porozumienia pomiędzy spadkobiercami jedyną formą podzielenia się spadkiem jest sądowe postępowania o dział spadku, które może być wszczęte na wniosek każdego ze spadkobierców, o czym pisze w artykule pod tytułem „Sądowy dział spadku”.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *