Miesięczne archiwum: Styczeń 2013

Zachowek -Jak pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku,sposoby obliczania.

Co to jest zachowek? Zgodnie z art. 991 k.c. zachowek jest roszczeniem pieniężnym przysługującym zstępnym (dzieciom, wnukom etc.), małżonkowi oraz rodzicom zmarłego, którzy byliby powołani do spadku z mocy przepisów ustawowych, jeżeli nie otrzymali należnej im spłaty w postaci powołania … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarze

SĄDOWY DZIAŁ SPADKU

Spadkobiercy, którzy uzyskali potwierdzenie swoich praw do spadku w formie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, stają przed problemem związanym z tym, jak podzielić się nabytym spadkiem, a więc jak znieść współwłasność majątku spadkowego. Podział … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 komentarze

Zapis windykacyjny a zapis zwykły

Zapis testamentowy zwykły to takie rozrządzenie, na podstawie którego spadkodawca może nałożyć na spadkobiercę obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej przez spadkodawcę osoby. Obowiązek ten może być nałożony zarówno na spadkobiercę testamentowego, jak i spadkobiercę ustawowego, a nawet … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarze

DZIAŁ SPADKU A DAROWIZNY

Zgodnie z art. 1039 kodeksu cywilnego:  „Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową (majątek spadkowy) otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

UMOWNY DZIAŁ SPADKU

Spadkobiercy, którzy uzyskali potwierdzenie swoich praw do spadku w formie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, stają przed problemem związanym z tym, jak podzielić się nabytym spadkiem, a więc jak znieść współwłasność majątku spadkowego. Podział … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj