Stwierdzenie nabycia spadku

W myśl polskiego prawa w momencie śmierci każdej osoby fizycznej następuje tzw. otwarcie spadku. Powyższy termin oznacza, iż majątkowe prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jednego lub kilku spadkobierców, stosowanie do postanowień kodeksu cywilnego.

Przejście praw i obowiązków, a więc nabycie spadku wymaga jednak stosownego potwierdzenia w jednej z dwóch form przewidzianych prawem.

Jeśli jesteśmy więc spadkobiercami po osobie zmarłej powinniśmy podjąć decyzję w jaki sposób będziemy chcieli uzyskać potwierdzenie naszych praw do spadku. Tylko bowiem postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza pozwoli nam wykazać się przed wszelkimi instytucjami, organami administracji, czy też przed osobami prywatnymi, iż to my jesteśmy spadkobiercami i do nas należy spadek po zmarłym, w całości, lub też w odpowiedniej części, o ile dziedziczymy wspólnie z innymi spadkobiercami.

W zależności od naszej sytuacji prawno- faktycznej możemy się wiec zdecydować na złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do sądu, miejscowo właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub też możemy udać się do dowolnego notariusza, który sporządzi tzw. akt poświadczenia dziedziczenia. Przygotowując się do wizyty u notariusza lub do złożenia wniosku w sądzie musimy zebrać stosowne dokumenty. Niezależnie od tego jaką drogę wybierzemy musimy postarać się o odpis aktu zgonu osoby po której dziedziczymy,  odpis naszego aktu urodzenia oraz aktów urodzenia pozostałych spadkobierców, a przypadku gdy wśród spadkobierców są kobiety zamężne potrzebne będą również ich akty małżeństwa.  Wskazane odpisy aktów stanu cywilnego są konieczne by sąd lub notariusz mógł bez cienia wątpliwości ustalić nasze pokrewieństwo z osobą zmarłą, co jest istotne w przypadku dziedziczenia ustawowego. W sytuacji, gdy postanowimy sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza musimy zabrać ze sobą ponadto zaświadczenie potwierdzające numer PESEL osoby zmarłej, które wydawane jest przez gminę ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Bardziej szczegółowo o dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz co zrobić w razie trudności z ich uzyskaniem piszę w artykule: http://www.spadkowepostepowanie.pl/blog/2012/11/02/jakie-dokumenty-sa-potrzebne-do-stwierdzenia-nabycia-spadku/

Jeśli zmarły pozostawił po sobie testament należy koniecznie dołączyć go do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wtedy też najlepiej złożyć wniosek bezpośrednio w biurze podawczym właściwego sądu.

Z problematyką stwierdzenia nabycia spadku bardzo silnie wiąże się kwestia składania oświadczeń o przyjęciu spadku wprost, przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza, jak również złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. O skutkach złożenia ww. oświadczeń, terminu do ich złożenia oraz skutków jakie upływ terminu może mieć dla wysokości opłat w postępowania sądowym mogą Państwo przeczytać w artykule: http://www.spadkowepostepowanie.pl/blog/2012/11/02/jak-zlozyc-oswiadczenie-o-przyjeciu-lub-odrzuceniu-spadku/

Postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie należy mylić z postępowaniem o dział spadku, w czasie którego dwóch lub więcej spadkobierców, którzy wcześniej uzyskali stosowne potwierdzenie nabycia spadku, dzielą się spadkiem w sposób pomiędzy sobą ustalony lub określony przez sąd. Więcej na tematy związane z działem spadku piszę w artykułach pod tytułem „Dział spadku- sądowy czy notarialny?” oraz „Dział spadku- postępowanie przed sądem”.

W razie wątpliwości zachęcam Państwa do zadawania pytań pod artykułem.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *